En verden i transformasjon

De siste 10 årene har stilt enorme krav til endring. Internet og nye teknologier har forandret vår hverdag radikalt og blir stadig en større del av våre hverdager.

Ser man også på de globale og sosiale endringene som påvirker hvordan vi konsumerer varer – hvordan vi kommuniserer, jobber og lever på, kan vi med sikkerhet si at kunnskap, strategi og forståelse av dette vil være avgjørende for fremtidens virksomheter.

 eManagement er et konsulent selskap som tilbyr unike tjenester nettopp for å bistå selskaper med denne ”revolusjonen”. Vi har jobbet med store og små selskaper i både innland og utland hvor vår kjerne alltid har vært å ta i bruk de nye digitale ressurser som finnes for å enten tenke nytt eller forbedre eksisterende prosesser
– derav navnet eManagement.


Våre primærtjenester

Vi jobber primært innenfor disse tjenesteområdene